STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU

STRATEJİK PLANI

(KASIM 2021- KASIM 2024 DÖNEMİ)

 

 

Türkiye Kick Boks Federasyonu olarak sporcularımızın performanslarını arttırmak için çeşitli faaliyetlerle kendini sürekli hazır bulundurmalarını amaçlamaktayız. Her müsabaka yeni kazanım ve gelişen teknikler nedeniyle başarıya giden yeni bir yol açacağından, Federasyonumuz da sporun uluslararası faaliyetlerde gelişmesi ve başarının daim olması için zamanla kendi bünyesinde yenilenmek, yeni faaliyet alanları açmak ve geliştirmek amacındandır.

Spor ekonomik ve kültürel organizasyonlarda gelişen yapıya sahip bir kurumdur. Dünyada değişen ve gelişen spor ortamında rekabet ortamının sürekli çalışmayı gerektirdiği ve kendini yenileyen sporcu aktivitelerini güçlendirerek yol aldığı unutulmamalıdır.

Türkiye Kick Boks Federasyonu olarak, ülkemizde ve dünyada bu yarıştan geride kalmamak için bizler de faaliyet alanlarımızı genişletmek ve sizlere ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha şeffaf bir hizmet ağı oluşturmak için spordaki güzel rekabeti arttıracağız.

 • Milli ve manevi değerler içerisinde spor bilincini, vatan ve millet sevgisini, Kick Boks sevgisini kazandırarak spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve sporu bir yaşam tarzına dönüştürmektir.
 • Spor etkinlikleri ve hizmetlerinde ülkemizde öncü ve dünyada ülkemizi en iyi şekilde tanıtan başarılı bir kurum olmak.

Bu nedenlerle 2017 yılından itibaren, öncelikli yönetim hizmetleri açısından;

 • Lisanslı sporcu sayısının arttırılması ve işlemlerinin daha düzenli olması için çalışmaların hızlandırılması,
 • Sporda şiddetin engellenmesi için disiplin talimatının revize edilerek gerekli değişikliklerin yapılması,
 • Dijital ve sosyal medya kanalarının geliştirilmesi, sosyal medianın gerekli/sakıncalı yönlerinin belirtilmesi, web sayfasından daha fazla kişiye ulaşma yolunda bilgilendirmelerin arttırılması,
 • Türkiye genelinde açılacak olan spor salonlarının kriterlerinin yeniden belirlenmesi amacıyla yeni yeterlilik talimatının oluşturulması ve denetimlerin arttırılması için önlemlerin alınması. Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde çalışmaların yürütülmesi,
 • Sporcu Kuşak işlemlerinin daha verimli yapılması ve işlemlerin online ortamda daha hızlı yapılabilmesi için kuşak ve dan talimatının yenilenmesi, en geç 2018 yılı itibariyle tüm işlemlerin online sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • Uluslararası Müsabakalarda başarının arttırılması ve Milli takım kadrosunda yer alacak sporcuların seçimi için yapılacak müsabakaların değerlendirme sisteminin yenilenmesi, puan sistemine göre sporcuların Milli takıma seçilerek daha şeffaf bir şekilde kadroların oluşturulması için teknik kurullarla onayı ile sistemin hayata geçirilmesi,
 • Lisanslı sporcu sayısının arttırılması yanında sporda kalitenin de artması, uluslararası müsabakalarda başarının artması için yapılacak çalışmalardan biri olan Milli Takım hazırlık kamplarının düzenli olarak yapılarak gençlerin hazır bulunurluklarının arttırılması, imkanlar dahilinde Milli Takım hazırlık kamp yerleri seçilirken gidilecek olan ülkenin iklim koşullarına benzerlik göstermesi tercih edilmelidir.
 • Toplumsal yapının bir bileşeni olarak gençlik önemli bir sosyal kategoriyi oluşturmaktadır. Son yıllarda gündelik hayatın her alanında yaşanan dönüşümler, gençlik kavramının sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal muhtevasını değiştirmektedir. Bununla birlikte eğitim sürecinin tamamlanmasıyla iş gücü piyasasına girişin, geçmiş yıllara oranla daha ileriki yaşlarda gerçekleştiği gözlemleyerek gençlerin Kick Boks sporunu yaparken bu sporun bir savunma sporu olduğu, sokak hareketlerinden ve fevri davranışlardan kaçınmaları gerektiği, gelecekte yapabilecekleri bir meslek veya antrenör olarak da özel salonlarda kendilerine iş istihdamı sağlayabilecekleri belirtilecektir.
 • Kick Boks sporcularının gelecekte yapacakları kariyer çalışmaları bakımından açılacak olan Antrenör ve Hakem Kursları bölgelere göre belirlenerek kurs sayısının arttırılması,
 • Türkiye Kick Boks Federasyonu olarak, Dünya Kick Boks Organizasyonlar Birliği (WAKO)'nun çalışmalarının desteklenmesi ve IOC tanımasının Kick Boks sporu adına yapılması için gerekli girişimlerin takip edilmesi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu olarak; Sporcu, Antrenör, Hakem ve İdareci ve çalışanlarımızdan oluşan tüm ekibimizle,

Temel Amaçlarımız açısından,

 • Millî, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel ve insani değerleri esas almak,
 • Federasyon bünyesinde hak temelli yaklaşımı esas almak,
 • Demokratik değerlere ve Cumhuriyete bağlılık,
 • Bireysel ve toplumsal farklılıkları toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin bir aracı olarak görmek,
 • Araştırmaya, bilgiye, erdeme ve hikmete dayalı olmak,
 • Federasyon faaliyetlerimizde, politika ve uygulamalarda uluslararası standartları gözetmek,
 • Sporcuların katılımcılığının arttırılması,
 • Yapılan çalışmalarda tüm Kick Boks camiasını kapsayıcı olmak,
 • Sporcuların kendine güven, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinde olmasını sağlamak ve eğitim vermek
 • Sporcuların öğrenmeye ve yeniliğe açık olmasını sağlamak,
 • Gençliğin; ihtiyaç, beklenti ve önceliklerini tespit etmek,
 • Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
 • Dezavantajlı gençlere öncelik tanımak,
 • Gençlerle ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek,
 • Gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini geliştirmek için gerekli destek ve teşviki artırmak,
 • Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan Kick Boks derslerinin kalitesinin arttırılması için Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte modül sisteminin geliştirilmesi
 • Kick Boks sporunun erişilebilirlik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik açısından tanıtılması,
 • Gençlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine imkân sağlamak,
 • Aile kurumunun önemi konusunda aile bireylerinin ve gençlerin bilinçlendirilmesi,
 • Dezavantajlı sporcuların ailesine ve gençlere yönelik çok yönlü desteğin sağlanması,
 • Aile ve gençlerdeki toplumsal değişimlerin takibinin sağlanması ve ortaya çıkan risklere karşı tedbirler alınması,
 • Gençlerin ve ailelerin serbest zamanlarını aktif ve beraberce geçirmelerinin teşvik edilmesi,
 • Gençlere antrenmanlar öncesinde veya maçlar öncesinde koruyucu ve önleyici sağlık eğitimi verilmesi,
 • Gençlere yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması,
 • Gençlere fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması,
 • Gençlerin koruyucu ruh ve beden sağlığı faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi,
 • Gençleri maddeden uzak tutmak için risk faktörlerinin belirlenmesi, koruyucu, önleyici ve tedavi edici çalışmaların artırılması,
 • Kick Boks sporcularının bağımlılık tedavisi gören gençlerin tedavi sonrasında maddeye tekrar başlamamaları için önleyici tedbirlerin artırılması için sporla uğraşmalarını sağlamak,
 • Gençleri teknoloji bağımlılığından korumaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesi,
 • Sporcularımızın tütün kontrolü kapsamında gençlerin ve toplumun tütün ve tütün kullanımının zararları hakkında bilgilendirilmesi,
 • Gençlerimizin uluslararası alandaki tüm müsabakalara etkin katılımlarının sağlanması ve temsil imkânlarının artırılması,
 • Gençlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasına yönelik yeterliliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi,
 • Yurt dışında yaşayan sporcu gençlerimizle kurulan yakın ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel kimliklerinin güçlendirilmesi,
 • Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu ve geçici koruma altındaki gençlerin, gençlerimizle kaynaşmalarının ve kültürümüzü tanımalarının sağlanması, amaçlanmaktadır.

 

Saygılarımızla.